Pinzellades de Tortosa

Bloc sobre història de Tortosa

Posts Tagged ‘Tivenys

La imatge del Portal de Vimpesol

leave a comment »

Portal de Vimpeçol. Vistes de Tortosa d’Anton van Wyngaerde (s.XVI)
El portal de Vimpesol es situaba a l’extrem nord de la ciutat, a l’actual barri de Remolins. Es una porta que ja es menciona a les Costums Scrites de Tortosa de l’any 1279. Es tractava d’un dels portals majors de la ciutat que donava sortida a Tortosa en direcció a Bítem, Tivenys i els pobles de l’esquerra de l’Ebre. És en aquesta porta on l’escultor Jaume Avella esculpeix en pedra la imatge del Portal de Vimpesol l’any 1412, al qual el clavari Joan Dalmenar va pagar-li 11 sous pel treball.
Fonts Consultades:
  • CARRERAS CANDI. L’Aljama dels Juheus de Tortosa. Barcelona, 1928.
  • VIDAL FRANQUET, JACOBO. Les muralles medievals de Tortosa. Ed. a cura de J. Vidal. Cooperativa Gràfica Dertosense. Tortosa, 2007.

Written by David Jiménez Fotografia

febrer 13, 2012 at 22:57

davidjimenezfotografiasite.wordpress.com/

La fotografia es una serie de detalles dirigidos magistralmente por la mente que observa

Fernando Cebolla

Social Media Manager / Online Marketing

Bloc d'Amics dels Castells i del Nucli Antic

Just another WordPress.com weblog

Viatge per Catalunya

Bloc sobre història de Tortosa